ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต

ครั้งหนึ่งในอเมริกากลาง ทุกๆ ปีจะมีการประกวดเมล็ดพันธ์ข้าวโพด หลังจากการประกวดชายผู้ที่ชนะเลิศที่หนึ่งเขาทำในสิ่งที่คาดไม่ถึง นั่นคือ ทันที่ที่เขาชนะเขาได้นำเมล็ดพันธ์ที่เพิ่งชนะการประกวดแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวว่า “เอาเมล็ดพันธ์นี้ไปปลูกน่ะ แล้วปีหน้าเรามาแข่งกันใหม่”..

กำหนดธุระคุณใน 2 ขั้นตอน

เรามักได้ยินผู้คนพูดถึงการมีวินัย แต่ส่วนมากจะเป็นประเด็นทางกายภาพ เช่น การกินเพื่อสุขภาพ หรือ การออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งดีที่ต้องทำ อย่างไรก็ตามการมีวินัยทางกายภาพนับเป็นเรื่องรองจากการมีวินัยทางจิตใจ (ปัญญา อารมณ์) วินัยทางจิตใจบ่อยครั้งที่สร้างความแตกต่างระหว่างผู้ประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่กับคนที่ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวัง..

เป้าหมายที่แท้จริง

ในบางคร้ังผมพบผู้นำที่เลือกที่จะล้มเลิกในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการทำ เพียงเพราะว่าไม่สามารถทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้รวดเร็วหรือง่ายพอ ผมคิดว่าผู้คนจำนวนมากไม่เข้าใจกระบวนการ หรือ พลังของการกำหนดเป้าหมาย พวกเขาคิดว่าเป้าหมายก็คือเป้าหมาย แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงคือสิ่งที่คุณได้เป็นในกระบวนการทำเป้าหมายให้สำเร็จ..